AC paket 3 fas system 3 kW till 11 kW

ACPK1

Ny produkt

Det här paket passer bra till våra solcellspaket 3-5-8 och 10kW.

Installera säkert med riktiga material.

Mer detaljer

5 625,00 kr

Mer information

Du måste uppfylla anslutningskraven från din operatör och
bygga enligt nationella krav.

Om nätoperatören föreskriver en restströmsskyddsanordning (JFB) måste du använda en personsskyddsbrytare som utlöses vid en felström på 300 mA type B eller mer.

Personsskyddbrytaren i paketet är en jordfelström- och överströmbrytare tillsammans.

Eon kravs att det finns en frånskiljare nära huvudcentralen. Om växelriktaren är inte monterad nära huvudcentralen vi rekomenderar att montera en ytterliga frånskiljare bredvid växelriktaren.

Vårt AC paket innehåller:

El subcentral hölj. 1            pcs            

Personsskyddsbrytare EATON

300 mA B karakteristisk, 4p B16Amp

1 pcs

Huvudbrytare EATON 40 Amp

Frånskiljare  ABB 4p 25 Amp. 2 pcs
AC kabel H07NR-F 5 x 4mm2 Neopreen svart 20 meter
OBO Jordskena 1 pcs
H07V2-K skyddsutjämningstråd 6 MM2 Svart 50 meter

Märkning set PV installation

1 pcs

  Vill du byta ut någon komponent i paketet? Kontakta oss!


Path: > > > AC paket 3 fas system 3 kW till 11 kW